ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ СЛЕД ЗАКУПУВАНЕ

Продуктите които се продават чрез сайта са класифицирани в две гаранционни категории:

ΕEС-ГАРАНЦИЯ - 12- 24 месеца от "гаранцията на производителя".

В Европейския съюз, с оригинална фактура имате право на две години услуга в авторизиран сервизен център. В случай на неправилно функциониране на продукта или неизправност, продуктът се изпраща директно към авторизиран сервизен център.

Ако авторизиран сервиз откаже да приеме продукт на сервиз, продуктът ще бъде изпратен обратно към вас за вашата сметка.

MOBILESHOP ГАРАНЦИЯ -24 месеца гаранция, предоставена от нашия онлайн магазин.

MobileShop гаранция е гаранция, предвидена поради някои ограничения в гаранция от производителя или други ограничения. Самата гаранция гарантира за всички възможни хардуерени проблеми, превенция на основната оперативност в рамките на 24 месеца. MobileShop гаранция покрива същите проблеми като гаранция от ЕС. MobileShop разполага с мрежа от сервизни центрове в някои страни (Германия, Франция, Словения и Хърватия). В случай, че няма сервизен център, предоставена в страната на клиента, клиентът трябва да се свърже с нашата поддръжка на клиенти на warranty@mobileshop.eu, и наш представител ще ви даде всички необходими данни за доставка на най-близкия сервизен център. Разходите за доставка до сервизен център (в едната посока), ще бъдат покрити от клиента.

За информация по отношение на гаранция и сервиз след закупуване, моля свържете се с нашия сервиз за поддръжка на клиенти, от Понеделник до Петък, от 8:30 до 14:30 часа.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА (и в двата случая ГАРАНЦИЯ ЕС и MOBILESHOP ГАРАНЦИЯ):

 • Смяна на консумативи (батерии, слушалки, зарядни устройства, дискове, кабели, памет карти и др.).
 • Щети и други последици, които могат да се случат, ако продуктът се използва неправилно и неподходящо. Клиентите се помоляват да вземат времето си и внимателно прочетат инструкциите за правилното използване на продукта.
 • Ако продуктите се съхраняват неправилно, а не според инструкциите на производителя.
 • Щети и други последици, които се появиха като резултат на ремонта или всякакви други ангажименти от неразрешен сервизен център.
 • Щети и други последици, произтичащи от външни влияния (като всички видове аварии или природни бедствия)./li>
 • Щети на водоустойчиви устройства, причинени от потапяне в солена или хлорирана вода.
 • Механични повреди, вреди, причинени от непреодолима сила, вреди причинени като не са се приемали съответните мерки на стоката.
 • Вредите, за които клиентът е информиран преди доставка на продукта
 • Повреди от неправилна употреба на продукта, използване което не в съответствие с инструкциите
 • ΖПовреди, причинени от вода
 • Щети нанесени с помощта на неофициални добавки към продукта, вреди, причинени от непрофесионален монтаж

MobileShop не носи отговорност в случай, че производителят или официален сервизен център откаже да приеме гаранцията от някоя от причините, посочени по-горе.

В случай да се гаранцията отхвърли, производителят ще ви направи оферта за поправка на продукта. В случая да откажете тази оферта производителят има право да поиска своите административни разходи които трябва да бъдат обхванати от вас. В случай да приемете офертата, вие сте дължни да платите обща цена на поправка на производителя.

В случай да гаранцията от ЕС не покрива ремонти - вашия проблем ще бъде решен от MobileShop гаранция. Трябва да се свържете с MobileShop поддръжка на клиенти и нашия екип по поддръжката ще ви даде всички указания, където да изпратите продукта. След получаване на продукта, MobileShop ще определи състоянието на продукта и ще ви предложи една от следните опции:

 • Сервиз: вие ще бъдете проследени до най-близкия сервизен център (официален бренд сервиз, официален MobileShop сервиз или друг).
 • Замяна: Същият продукт, който сте поръчали ще бъде изпратен до вас на MobileShop разход.
 • Възстановяване: ще бъдете възстановени без застрахователните разходи.

Изборът на един от следните варианти е правото на MobileShop.

ОБЩА РЕКЛАМАЦИОНHА ПРОЦЕДУРА

Клиентът може да подаде заявление за дефекта на продукта в писмена форма, където той описва дефекта. В протокол за жалби купувач трябва да предостави своя адрес за контакт, телефонен номер и имейл адрес. MobileShop не е задължен да приеме продукта и има право да го откаже.MobileShop не е отговорен за каквито и да било неточности на купувача, посочени в заявлението и не носи отговорност за невъзможност за доставка на продукта до купувача в случай на предоставяне на невярен или неточен адрес.

Клиентът е длъжен да изпрати заедно с продукта всички документи свързани с продукта. Докато MobileShop няма необходимите документи, не започва процеса на рекламация. Ако клиент не успее да достави липсващите документи или липсващи части от продукта, рекламацията ще се счита за неоснована.

Ако продуктът е предназначен да съдържа пароли, клиентът е длъжен да уведоми за съответните пароли в рекламацията, или да ги премахне преди доставка на продукта. Ако това не стане, датата на започване на рекламациония процес ще бъде отложена до деня на предаване на кодовете за достъп и пароли за продукта.

MobileShop не е отговорен за щети на данни и програми в устройствата в процеса на рекламацията. В този контекст, на клиента се препоръчва да направи резервно копие на всички данни и програми в продукта изпратени на рекламация.

Използваме "бисквитки", за да подобрим практическата ви работа. Като продължавате да посещавате този сайт, приемате използването на "бисквитки".  Политика за бисквитките