GWARANCJA I SERWIS PO ZAKUPIE

Produkty sprzedawane przez stronę internetową klasyfikowane są do dwóch kategorii gwarancji:

GWARANCJA-UE – 12- 24 mięsięcy "gwarancji od producenta" (w zależności od producenta)

W Unii Europejskiej, z oryginalną fakturą, masz prawo do dwuletniej usługi w autoryzowanym centrum serwisowym. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania produktu lub jego nieprawidłowego działania, produkt jest wysyłany bezpośrednio do autoryzowanego centrum serwisowego.

Jeśli autoryzowany punkt serwisowy odmówi przyjęcia produktu w serwisie, produkt zostanie odesłany na swój koszt.

GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO - 24 miesiące bezpłatnej gwarancji udzielanej przez nasz sklep internetowy

Gwarancja sprzedawcy jest gwarancją spowodowaną przez niektóre ograniczenia w zakresie gwarancji producenta lub inne ograniczenia. Sama gwarancja odnosi się na wszystkie możliwe awarie sprzętu, uniemożliwiających podstawowe funkcjonowanie w ciągu 24 miesięcy. Gwarancja sprzedawcy dotyczy tych samych kwestii, co gwarancja UE. MobileShop posiada sieć punktów serwisowych w niektórych krajach (Niemcy, Francja, Słowenia i Chorwacja). Jeśli w kraju klienta nie ma centrum serwisowego, klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na adres warranty@mobileshop.eu, a nasz agent dostarczy mu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wysyłki do najbliższego centrum serwisowego. Koszt wysyłki do centrum serwisowego (w jedną stronę) będzie pokryty przez klienta.

W celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji i serwisu po zakupie, skontaktuj się z działem obsługi klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30 czasu środkowoeuropejskiego.

GWARANCJA NIE POKRYWA (w przypadku GWARANCJI UE i GWARANCJI SPRZEDAJĄCEGO):

 • Wymiany akcesoriów (baterii, słuchawek, ładowarek, kabli, płyt CD, kart pamięci itp.)
 • Uszkodzeń i innych konsekwencji, które mogą się zdarzyć, jeśli produkt był używany niewłaściwie. Zaleca się aby klienci, dokładnie zapoznali się z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania wszystkich produktów.
 • Jeśli produkty są przechowywane w nieprawidłowy sposób, a nie zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Uszkodzeń i innych konsekwencji, które mogą wyniknąć z napraw lub innych czynników związanych z nieautoryzowanym centrum serwisowym.
 • Uszkodzeń i innych konsekwencji wynikających z wpływów zewnętrznych (takich jak wszelkiego rodzaju wypadki lub klęski żywiołowe).
 • Uszkodzeń urządzeń wodoszczelnych spowodowanych zanurzeniem w wodzie słonej lub chlorowanej.
 • Uszkodzeń mechanicznych, szkód wyrządzonych przez siły wyższe, szkód spowodowanych niedbaniem o towar
 • Uszkodzeń, o których klient został poinformowany przed dostarczeniem produktu
 • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach
 • Uszkodzeń spowodowanych przez wodę
 • Uszkodzeń spodowanych używaniem nieoryginalnych dodatków do produktu, uszkodzodzeń spowodowanych nieprofesjonalnym montażem...

MobileShop NIE ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy producent lub oficjalny punkt serwisowy odmówiłby zaakceptowania gwarancji z jakiegokolwiek powodu wymienionego powyżej.

W przypadku odrzucenia gwarancji producent lub serwis zaoferuje ofertę naprawy produktu. W przypadku odmowy przyjęcia tej oferty; producent ma prawo wymagać, aby wydatki administracyjne zostały pokryte przez klienta. W przypadku akceptacji oferty; klient zobowiązany jest do zapłaty całkowitego kosztu naprawy na rzecz producenta.

W przypadku, gdy gwarancja UE nie obejmuje serwisu naprawczego - problem zostanie rozwiązany przez gwarancję sprzedawcy. Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej serwisu MobileShop, a nasz zespół pomocy technicznej dostarczy wszystkich wskazówek, gdzie należy odesłać produkt. Po otrzymaniu produktu MobileShop określi stan produktu i zaoferuje jedną z następujących opcji:

 • Serwis: zostanie przekazanay do najbliższego centrum serwisowego (oficjalny serwis marki, oficjalny serwis MobileShop lub inne).
 • Wymiana: Ten sam zamówiony produkt, zostanie wysłany do klienta na kosztMobileShop.
 • Zwrot: zwrot zostanie dokonany z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia.

Wybór jednej z opcji leży w gestii MobileShop.

OGÓLNA PROCEDURA W PRZYPADKU REKLAMACJI

Klient może zgłosić wady produktu w formie pisemnej, opisując usterkę. W protokole reklamacji klient powinien podać swój adres kontaktowy, numer telefonu i adres e-mail. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za niedokładności dostarczone przez klienta i nie odpowiada za niemożliwość dostarczenia produktu klientowi w przypadku dostarczenia nieprawdziwego lub niedokładnego adresu.

Klient jest zobowiązany do przesłania wszystkich dokumentów związanych z produktem wraz z samym produktem. Do momentu, gdy MobileShop nie otrzyma wszystkich dokumentów, procedura reklamacji nie zostanie uruchomiona. Jeśli klient nie dostarczy brakujących dokumentów lub brakujących części produktu, reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną.

Jeśli produkt zawiera hasła, klient zobowiązany jest do powiadomienia o odpowiednich hasłach lub usunąć je przed dostarczeniem produktu. W przeciwnym razie, data rozpoczęcia procesu naprawczego zostanie przesunięta do dnia dostarczenia kodów dostępu i hasła do produktu.

MobileShop nie odpowiada za uszkodzenia danych i programów w sprzęcie w przypadku reklamacji. Dlatego zaleca się, aby klient utworzył kopie zapasowe wszystkich danych i programów zanim prześle produkt z powodu reklamacji.

Używamy plików cookie, aby polepszyć Twoje wrażenia. Kontynuując odwiedzanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.  Polityka cookies