ZÁRUKA A SERVIS PO ZAKOUPENÍ VÝROBKU

Výrobky prodávané prostřednictvím těchto stránek jsou rozděleny do dvou kategorií:

EU - ZÁRUKA –Tato záruka vám dává 12-24 měsíců "záruku výrobce".

V Evropské unii s původní fakturou máte nárok dva roky na servis v autorizovaném servisním středisku. V případě nesprávného fungování výrobku nebo poruchy, výrobek bude odeslán přímo do autorizovaného servisního střediska.

Pokud autorizované servisní středisko odmítne přijmout zboží a opravit, výrobek bude zaslán zpět k Vám na Vaše vlastní náklady.

MOBILESHOP ZÁRUKA - záruka 24 měsíců, kterou poskytuje náš internetový obchod.

MOBILESHOP ZÁRUKA– záruka 24 měsíců, kterou poskytuje náš internetový obchod. MobileShop záruka je záruka poskytována vzhledem k určitým omezením v záruce výrobce nebo dalších omezení. Tato záruka je záruka do 24 měsíců na hardwarové poruchy , které brání základní funkčnosti . MobileShop záruka se vztahuje na stejné pripady jako záruka EU. MobileShop má síť servisních středisek v některých zemích (Německo, Francie, Slovinsko a Chorvatsko). V případě, že neexistuje servisní centrum v zemi zákazníka, musí zákazník kontaktovat zákaznickou podporu na warranty@mobileshop.eu , a náš agent Vám poskytne všechny potřebné informace ohledne nejbližšího servisního střediska. Poštovné do servisního střediska (jedna cesta), bude uhrazeno zákazníkem.

FPro informace o záruce a servisu po zakoupení, prosím, kontaktujte naši zákaznickou podporu od pondělí do pátku, od 08:30 do 14:30.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA (v obou případech-ZÁRUKA EU i MOBILESHOP ZÁRUKA):

 • Výměnu dodatků (baterie, sluchátka, nabíječka, kabely, CD, paměťové karty apod.).
 • Škody a jiné následky, které mohou nastat je-li výrobek používán nedostatečně a nevhodně. Klienti jsou požádáni, aby si pozorně přečtětli instrukce pro správné používání všech výrobků.
 • Jsou li výrobky skladovány nesprávně, a ne podle pokynů výrobce.
 • Škody a jiné následky které mohou přijít z oprav neoprávněného servisního střediska.
 • Škody a jiné následky vyplývající z vnějších vlivů (např. všechny druhy nehod nebo přírodních katastrof).
 • Škody vodotěsných zařízení, způsobené solí nebo chlorovanou vodou.
 • Mechanické poškození, škody způsobené vyšší mocí, škody způsobené neodpovídající péči o zboží
 • Škody, o kterých spotřebitel byl informován před dodáním zboží
 • Škody způsobené používáním výrobku v nevhodných podmínkách
 • Škody způsobené vodou
 • Škody způsobené použitím jiných než oficiálních doplňků k produktu, škody způsobené neodbornou montáží

MobileShop NENESE odpovědnost v případě, že výrobce odmítá převzít záruku z některého z výše uvedených důvodů.

V případě, že záruka bude odmitnuta, výrobce Vám předloží opravu výrobku. Pokud tuto nabídku odmítnete, výrobce má právo požadovat úhradu veškerých administrativních nákladů. Pokud přijmete nabídku, jste povinen uhradit veškeré náklady na opravu.

V případě, že záruka EU nezahrnuje opravu - bude Váš problém vyřizen MobileShop zárukou. Musíte se obrátit na MobileShop zákaznickou podporu, a náš tým Vám poskytne všechny instrukce, kde zaslat zboží. Po obdržení produktu, MobileShop stanoví stav produktu a nabídne Vám jednu z následujících možností:

 • Servis: budete přesměrováni na nejbližší servisní středisko (oficiální servis značky, oficiální servis MobileShopu nebo na jiný servis).
 • Výměnu: stejný produkt, který jste si objednali, bude odeslán na Vási adresu a MobileShop ponese náklady na dopravu.
 • Vrácení peněz: bude Vám vrácena kompletní částka včetně zpáteční dopravy (kromě pojištění), až do 20 eu za dopravu.

Výběr jedné z následujících možností je právo společnosti MobileShop.

VŠEOBECNÝ POSTUP PŘI REKLAMACII

Kupující může uplatnit vadu na výrobku v písemné podobě a popsat při tom závady . V reklamačním protokolu kupující musí poskytnout svou kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. MobileShop není zodpovědný za případné nepřesnosti kupujícího uvedených v žádosti, a není zodpovědný za nemožnost dodání produktu, v případě uvedení nepravdivých nebo nepřesných údajů.

Kupující je povinen zaslat spolu s výrobkem všechny dokumenty připojené k výrobku. Do obdržení všech potřebných dokladů, MobileShop nemůže začít postup reklamace. Pokud kupující nedodá chybějící dokumenty nebo chybějící části výrobku reklamace bude považována za neoprávněnou.

Pokud produkt obsahuje heslo, kupující je povinen oznámit heslo v reklamačním postupu, nebo odstranit před dodáním výrobku. Pokud tomu tak není, bude reklamační postup opožděný až do dne doručení přístupových kódů a hesel k výrobku.

MobileShop není zodpovědný za poškození dat a programů v případě reklamace. V této souvislosti se kupujícímu doporučuje vytvořit záložní kopie všech dat a programů v produktu.

Tato stránka používá cookies.   Zásady souborů cookie